Bà Rịa – Vũng Tàu: Sở ngành cùng đồng thuận, dự án Vườn Xuân vẫn phải chờ UBND tỉnh gỡ khó

Tin mới 2:02 chiều, Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một 2023

Theo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Vườn Xuân không có quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội là phù hợp với các quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ xây dựng cũng có kết luận thanh tra nêu, văn bản năm 2010 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là giao cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đông Dương làm chủ Dự án. Nhiều Sở ngành của tỉnh cũng đồng thuận tương tự.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sở ngành cùng đồng thuận, dự án Vườn Xuân vẫn phải chờ UBND tỉnh gỡ khó
Dự án Khu nhà ở Vườn Xuân (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Sáu sở ngành đồng thuận

Tới ngày 11/10/2023, để giải quyết vụ việc (xem thêm: Khốn khổ vì đi chứng minh thời hạn là chủ đầu tư), Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 3185/TB/BCS giao UBND tỉnh chỉ đạo Ban giám đốc các Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất giải đáp câu hỏi mấu chốt: Văn số 6370/UBND-VP ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh là văn bản thực hiện thủ tục gì trong hoạt động đầu tư? Có đủ điều kiện để công nhận Chủ đầu tư của Dự án hay không?

Sau nhiều cuộc họp, rà soát theo chỉ đạo, các văn bản mới nhất của nhiều Sở ngành thể hiện có sự “đồng thanh”.

Cụ thể, mới nhất, ngày 10/11/2023, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh có văn bản số 4153/SKHĐT-ĐT tuy không rõ ràng thời điểm xác nhận Chủ đầu tư nhưng cũng khẳng định rành mạch: Văn bản 6370/UBND-VP ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là văn bản chấp thuận về chủ trương đầu tư (tức tiền đề quan trọng để Chủ đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo để xây dựng dự án – PV) và “qua nghiên cứu hồ sơ, quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng… cho thấy thực chất Công ty Đông Dương đã là chủ đầu tư Dự án”.

Trước đó, ngày 14/10/2023, Sở Xây dựng có báo cáo số 5155/SXD/QLN nêu rõ: Ban giám đốc Sở giữ nguyên quan điểm và khẳng định Văn bản 6370/UBND-VP là văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và là văn bản lựa chọn chủ đầu tư tại thời điểm năm 2010 theo đúng quy định tại Quyết định 23/2007/QĐ-UBD.

Trên cơ sở đó, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đông Dương mới tổ chức triển khai thực hiện thủ tục 1/500 theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các thủ tục đánh giá môi trường, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng… theo đúng quy định hiện hành.

“Nếu không là Chủ đầu tư thì không có căn cứ để lập quy hoạch chi tiết 1/500. Nội dung này đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã khẳng định tại cuộc họp làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh về xác minh vụ việc tại Bộ xây dựng”, văn bản của Sở xây dựng nêu rõ.

Sở Xây dựng cũng cho hay, đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và UBND TP. Vũng Tàu cũng đều xác định như vậy.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh phúc đáp Thanh tra Bộ xây dựng như sau: Văn bản 6370/UBND-VP ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh là văn bản lựa chọn Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư Dự án.

Với xác định thời điểm này, đồng nghĩa Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Đông Dương không phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, bởi là Chủ đầu tư dự án trước khi có Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Công an tỉnh: Phù hợp quy định pháp luật!

Tư liệu của VietnamFinance, trùng thời điểm các cơ quan chức năng Bà Rịa – Vũng Tàu đang “cân não”, ngày 10/7/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác khác, nhưng lại liên quan Dự án Vườn Xuân.

Theo xác minh của công an, tại thời điểm UBND TP. Vũng Tàu phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ngày 19/10/2018 thì Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đang có hiệu lực thi hành.

Bởi vậy, ngày 02/4/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1022/SXD-QLN xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng về vấn đề 20% quỹ đất xây dựng NOXH đối với dự án Vườn Xuân.

Ngày 13/4/2018, Bộ Xây dựng có Công văn số 72/BXD-QLN trả lời “… về nghĩa vụ nhà ở xã hội tại Dự án, đề nghị Sở Xây dựng căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ vể phát triển và quản lý nhà ở xã hội, xem xét, báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để giải quyết theo thẩm quyền: Trường hợp của Công ty nếu đã được lựa chọn làm chủ đầu tư Dự án trước thời điểm Nghị định số 100/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Dự án chưa bố trí quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội và không thuộc diện bị thu hồi theo quy định của pháp luật đế giao chủ đầu tư khác thì không bắt buộc phải dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong Dự án ”.

Trên cơ sở hướng dẫn này, Sở Xây dựng cho ý kiến với UBND TP. Vũng Tàu về Dự án: “không bắt buộc phải dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án”. Vì vậy, UBND TP. Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 7383/QĐ-ƯBND ngày 19/10/2018 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án mà không có quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội.

“Việc Sở Xây dựng và UBND TP. Vũng Tàu ban hành các văn bản liên quan việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Vườn Xuân đã không có quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội là phù hợp với các quy định của pháp luật”, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận.

Thanh tra Bộ xây dựng: Tỉnh giao làm Chủ đầu tư từ 2010

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, tháng 1/2023, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng ký Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr nôi dung: Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Đông Dương làm chủ đầu tư tại Văn bản số 6370/UBND-VP ngày 17/9/2010, trước thời điểm Nghị định số 188/2013/ND-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Trong giai đoạn từ tháng 9/2010 (thời điểm Chủ đầu tư được giao thực hiện dự án) đến thời điểm thanh tra tháng 7/2022, dự án chưa bố trí quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội và không thuộc diện bị thu hồi theo quy định của pháp luật để giao chủ đầu tư khác. Do đó việc bố trí quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội thực hiện theo khoản 4 Điều 5 Nghị đinh số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 cùa Chính phủ và khoản 4 điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ.

Cũng cần phải nói thêm rằng đối với dự án này, ngay sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 dự án được phê duyệt tại QĐ 7383/QĐ-UBND tháng 19/10/2018 đến ngày 09/04/2019 Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành thanh tra, theo đề cương kèm theo quyết định thanh tra thì nội dung thanh tra gồm: công tác quy hoạch việc lập, thẩm định quy hoạch; kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành nhằm cụ thể hoá văn bản pháp luật về quy hoạch.

Ngày 04/11/2019 Thanh tra Bộ Xây Dựng cũng đã ban hành Kết Luận số 371/KL-TTr tại kết luận này cũng do ông Nguyễn Ngọc Tuấn chánh thanh tra Bộ Xây dựng ký, dự án này không có sai sót gì về các bước thực hiện trình tự thủ tục quy hoạch cũng như các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án. Điều này có nghĩa là Công ty Đông Dương được xác định chủ đầu tư dự án tại văn bản 6370/UBND-VP ngày 17/9/2010.

Như vậy, qua hai lần thanh tra đối với dự án, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có hai kết luận đồng nhất Công ty Đông Dương là chủ đầu tư dự án Vườn Xuân tại văn bản 6370/UBND-VP, vì nếu không phải là chủ đầu tư thì Công ty Đông Dương không có cơ sở để triển khai lập quy hoạch theo khoản 7 Điều 19 Luật quy hoạch đô thị năm 2009. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.”

Cơ sở pháp lý đã rõ ràng, nhiều sở ngành chuyên môn Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã đồng thuận. Cư dân, doanh nghiệp, và dư luận đang chờ đợi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhanh chóng khẳng định Công ty Đông Dương là chủ đầu tư từ năm 2010 để đảm bảo tính đúng đắn nhất quán của vấn đề và nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Penfield, Đoàn luật sư TP. Hà Nội 

“Theo quan điểm của tôi, năm 2010, Công ty Đầu tư bất động sản Đông Dương được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án La ViDa Residences và được lựa chọn là chủ đầu tư Dự án, được chứng minh bởi các căn cứ sau trong pháp luật nhà ở:

Thời điểm UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Văn bản số 6370/UBND-VP ngày 17/9/2010 (Văn bản số 6370), thì Nghị định số 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở đã có hiệu lực (từ ngày 8/8/2010). Theo nghị định này, bước đầu tiên trong trình tự lập dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư dự án là “lựa chọn chủ đầu tư”.

Văn bản số 6370 về “chấp thuận chủ trương đầu tư” ban hành thời điểm đó là thủ tục đầu tiên trong trình tự 8 bước triển khai dự án đầu tư theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại thời điểm UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Văn bản số 6370, các quy định pháp luật, Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND không có quy định biểu mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau 30 ngày kể từ ngày Văn bản 6370 được ban hành, Thông tư số 16/2010/TT-BXD (có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2010) có ban hành “Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở” với nội dung trùng khớp và hình thức tương đồng với Văn bản số 6370.

Theo nguyên tắc tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2008), chỉ trong những trường hợp cần thiết, văn bản quy phạm pháp luật mới được quy định hiệu lực trở về trước. Thông tư số 16/2010/TT-BXD không có bất kỳ quy định nào liên quan đến vấn đề này, nên không có hiệu lực hồi tố đối với các thủ tục đã hoàn tất trước thời điểm thông tư này có hiệu lực.

Văn bản 6370 được ban hành ngày 17/9/2010, trước khi Thông tư số 16/2010/TT-BXD có hiệu lực, nên thủ tục lựa chọn chủ đầu tư của Dự án La ViDa Residences được coi là đã được hoàn tất”.

Tags: ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *