Theo đó, đối tượng thuê là các hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được công nhận tại địa phương theo quy định. Số lượng căn hộ bố trí thuê đợt này gồm 44 căn gồm: quận Hải Châu 6 căn; Thanh Khê 7 căn; Sơn Trà 10 căn; Liên Chiểu 3 căn; Ngũ Hành Sơn 12 căn; Cẩm Lệ 5 căn và huyện Hòa Vang 1 căn.

Điều kiện thuê là, có đăng ký hộ khẩu và thường trú liên tục tại TP Đà Nẵng đủ 7 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trên địa bàn TP; trường hợp có nhà ở, quyền sử dụng đất ở nhưng đã chuyển nhượng thì chỉ xem xét khi đủ 5 năm kể từ thời điểm chuyển nhượng.

Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại TP.

Một khu chung cư xã hội tại Đà Nẵng

Điều kiện ưu tiên, thứ nhất là hộ có người bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng. Thứ 2, là hộ có người bị bệnh hiểm nghèo. Thứ 3, hộ có người đơn thân nuôi con.

Về trình tự thực hiện theo 3 bước gồm: Bước 1 UBND các quận, huyện thông báo, tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt tại địa phương.

Bước 2 Sở Xây dựng kiểm tra (phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để kiểm tra loại trừ các trường hợp sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố; loại trừ các trường hợp đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố), báo cáo Hội đồng xét duyệt bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Bước 3 trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND TP ban hành quyết định bố trí thuê.