• Trang chủ
  • Giáo dục
  • Lộ nhiều bất cập trong đào tạo, sử dụng ngân sách tại trường Đại học Thương mại

Lộ nhiều bất cập trong đào tạo, sử dụng ngân sách tại trường Đại học Thương mại

(Doanhnghieptre.vn) – Giảng viên dạy không đủ giờ, sinh viên cải thiện điểm không đúng quy định, chi vượt mức, sai chế độ, định mức, khối lượng và chi không đúng tính chất nguồn kinh phí được Kiểm toán nhà nước chỉ ra tại trường Đại học Thương mại.

Theo Kiểm toán nhà nước năm 2018, đã chỉ ra nhiều tồn tại bất cập tại trường ĐH Thương mại, cụ thể:

Theo quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT giảng viên sử dụng 1/3 quỹ thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học (587 giờ), song tại trường Đại học Thương mại có 9 giảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và có 12 giảng viên không chưa đảm bảo dạy đủ giờ chuẩn.

Trường Đại học Thương Mại.

Kiểm toán chi tiết cho thấy trường Đại học Thương mại chi vượt mức, sai chế độ, định mức, khối lượng là 64,2 tr.đ, chi không đúng tính chất nguồn kinh phí 977,1 tr.đ và một số khoản chi chưa đầy đủ chứng từ quyết toán hoặc chứng từ chưa đảm bảo chặt chẽ (việc chi in giáo trình, mua phần mềm thư viện chứng từ chưa logic 173,7 tr.đ).

Về thực hiện chính sách cải thiện điểm trường đại học Thương mại cho phép sinh viên có điểm B, C không cải thiện điểm không đúng với quy định tại Điều 12, Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT.

Trường Đại học Thương mại tuyển sinh vượt chỉ tiêu đã đăng ký trong năm 2017 và chưa đảm bảo đủ điều kiện để đào tạo thạc sỹ.

Chương trình liên kết đào tạo với Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 – Cộng hòa Pháp cấp bằng ngành Thương mại và chuyên ngành bán hàng; Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng cử nhân thực hành Bảo hiểm, Ngân hàng, Tài chính chuyên Ngân hàng – Bảo hiểm cho sinh viên nợ tiếng anh đầu vào B2 (tương đương) đến hết năm 2.

Tại trường ĐH Thương mại tồn tài việc một số chứng từ ký thanh toán hộ, còn chi bằng tiền mặt số lượng lớn chưa kiểm soát chi, thanh toán quá KBNN và NHTM, chi thanh toán ngoài giờ chưa có bảng chấm công giảng viên; hồ sơ sửa chữa thanh toán chưa đầy đủ; chứng từ quyết toán còn chưa logic.

Công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính tại trường ĐH Thương mại chưa tổng hợp kịp thời vào BCTC các hoạt động dịch vụ phát sinh, cuối năm chưa kịp thời đối chiếu các khoản công nợ đầy đủ theo quy định; chưa thực hiện điều chỉnh số liệu theo báo cáo kê khai bổ sung TNDN

Song đơn vị còn theo dõi hạch toán chi phí XDCB dở dang các công trình xây dựng, sửa chữa TSCĐ từ các năm 2014 đến 2018, tăng TSCĐ nguồn hình thành nhưng không thể hiện từ nguồn kinh phí nào, chi phí đã quyết toán NSNN các năm trước, còn hạch toán lẫn nguồn thu dẫn đến chưa xác định  số thuế phải nộp, một số khoản chi phản ánh chưa đúng mục lục NSNN và chưa đúng nội dung kinh tế phát sinh.

Một số gói thầu chưa đủ hồ sơ quyết toán như tại trường Đại học Thương mại giảm quyết toán đối với sửa chữa khu nhà WC nhà V trị giá  411,7 tr.đ. 

Để có thông tin khách quan đa chiều, PV đã nhiều lần liên hệ làm việc đến trường Đại học Thương mại nhưng vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời chính thức nào. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Thanh Tầm – Diệu Huyền

Theo Thương hiệu và Pháp luật

Nguồn:

Bài viết liên quan: