Giá điện sản xuất, kinh doanh có thể được thay đổi thế nào

(Doanhnghieptre.vn) – Theo cách tính mới đề xuất của Bộ Công Thương, giá điện sản xuất cao nhất 167% và điện kinh doanh 246% giá bán lẻ điện bình quân.

Ngoài đề xuất tính biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới, tại dự thảo Quyết định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương cũng lấy ý kiến về cách tính giá điện ngoài sinh hoạt (cho khách hàng sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh).

Phương án 1: Tính riêng khách hàng sản xuất và kinh doanh.

Trong đó, giá bán điện của nhóm ngành sản xuất (gồm cả cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp logistic) được tính theo tỷ lệ giá bán lẻ điện bình quân, vẫn chia theo cấp điện áp ( < 1 kV, 1-35 kV, 35-200 kV và > 220 kV) và áp theo khung giờ cao điểm, bình thường hay thấp điểm.

Ở phương án này, giá bán điện sản xuất cao nhất 167% giá bán lẻ điện bình quân cho cấp hạ áp dưới 1 kV, thấp nhất 51% giá bán lẻ bình quân vào giờ thấp điểm ở cấp điện áp 220 kV trở lên. Với giá bán lẻ bình quân hiện tại 1.864,44 đồng một kWh, ước tính giá bán điện sản xuất cao nhất khoảng 3.114 đồng một kWh; thấp nhất 951 đồng một kWh.

Cấp điện ápTỷ lệ (%) với giá bán lẻ bình quânGiá ước tính *
Cấp điện áp 220 kV trở lên
– Giờ thấp điểm811.510
– Giờ bình thường51951
– Giờ cao điểm1512.815
Cấp điện áp 35 – dưới 220 kV
– Giờ thấp điểm831.547
– Giờ bình thường551.025
– Giờ cao điểm1492.778
Cấp trung áp (1-35 kV)
– Giờ thấp điểm841.566
– Giờ bình thường581.081
– Giờ cao điểm1552.890
Cấp hạ áp (đến 1kV)
– Giờ thấp điểm911.697
– Giờ bình thường661.231
– Giờ cao điểm1673.114

* Giá được ước tính trên cơ sở giá bán lẻ bình quân 1.864,44 đồng một kWh

Còn giá bán điện kinh doanh thấp nhất bằng 73% giá bán lẻ bình quân ở khung giờ thấp điểm cho cấp điện trung và cao áp (trên 1 kV) và cao nhất 246% giá bán lẻ bình quân vào khung giờ cao điểm với cấp hạ áp (đến 1kV).

Cấp điện ápTỷ lệ % với giá bán lẻ bình quânGiá ước tính *
Cấp trung và cao áp (trên 1kV)
– Giờ cao điểm1312.442
– Giờ bình thường731.361
– Giờ thấp điểm2284.251
Cấp hạ áp (đến 1kV)
– Giờ cao điểm1432.666
– Giờ bình thường871.622
– Giờ thấp điểm2464.587

* Giá được ước tính trên cơ sở giá bán lẻ bình quân 1.864,44 đồng một kWh

Phương án 2, Bộ Công Thương đề xuấtgộp sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành 1 nhóm khách hàng dùng điện ngoài sinh hoạt. Ở phương án này, giá điện sản xuất và kinh doanh thấp nhất bằng 51% giá bán lẻ bình quân và cao nhất 169% giá bán lẻ điện bình quân.

Cấp điện ápTỷ lệ % với giá bán lẻ bình quânGiá ước tính *
Cấp điện áp 220 kV trở lên
– Giờ thấp điểm811.510
– Giờ bình thường51951
– Giờ cao điểm1442.685
Cấp điện áp 35 – dưới 220 kV
– Giờ thấp điểm851.585
– Giờ bình thường561.044
– Giờ cao điểm1502.797
Cấp trung áp (1-35 kV)
– Giờ thấp điểm881.641
– Giờ bình thường601.119
– Giờ cao điểm1602.983
Cấp hạ áp (đến 1kV)
– Giờ thấp điểm941.753
– Giờ bình thường681.279
– Giờ cao điểm1693.151

Theo Bộ Công Thương, việc gộp nhóm sản xuất, kinh doanh và hành chính thành một nhóm dùng điện ngoài sinh hoạt sẽ giảm bớt chênh lệch giữa giá bán lẻ điện các nhóm khách hàng này; đơn giản và giảm sai sót trong áp giá điện. Ngoài ra, khách hàng kinh doanh có thể giảm 35% chi phí mua điện so với giá hiện hành.

Nhưng nhược điểm là chi phí mua điện của nhóm sản xuất sẽ tăng 5% so với giá hiện hành. Và nếu áp dụng phương án gộp đối tượng này, các đơn vị điện lực sẽ phải thay mới công tơ đo đếm theo giờ cao, thấp điểm (công tơ 3 giá) cho khu vực hành chính sự nghiệp do hiện nay đối tượng này đang áp dụng một giá.

Tuy nhiên, bình luận về cơ cấu biểu giá cho sản xuất, kinh doanh, các nhà phân tích cho rằng dự thảo cơ cấu biểu giá này vẫn chưa khắc phục được giá điện sinh hoạt cao hơn giá điện sản xuất, kinh doanh, trong khi điện sinh hoạt chỉ chiếm 30% tổng sản lượng điện. Như vậy, sẽ khó khuyến khích doanh nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ mới, bảo đảm môi trường và tiết kiệm điện.

Dự thảo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý trong tháng 8, sau đó sẽ hoàn thiện và trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Dự kiến biểu giá bán lẻ điện mới sẽ áp dụng từ đầu năm 2021.

Theo VNE

Nguồn:

Bài viết liên quan: