• Trang chủ
  • Tin tức
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk: Thông qua danh sách và quy chế bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk: Thông qua danh sách và quy chế bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

lúc 10:45 Tin tức

(Doanhnghieptre.vn) – Sáng 15/10, tiếp tục phiên làm việc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua danh sách và quy chế bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII; Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các Phó Bí thư Tỉnh ủy và chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI đã quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI giới thiệu.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp sáng 15/10

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đặc biệt được chú trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Phương hướng nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đề án nhân sự chuẩn bị đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần, số dư… theo đúng quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương. Các nhân sự được giới thiệu tái cử và ứng cử lần đầu đều được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ quy trình 05 bước theo quy định.

Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Các bước chuẩn bị cho công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII được thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số dư theo quy định; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

Sau khi thảo luận tại tổ, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 59 đồng chí.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, giảm 5% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó nhân sự giới thiệu tái cử tham gia cấp ủy 41/59 người (chiếm 69,49%); nhân sự lần đầu tham gia 18/59 người (chiếm 30,51%). Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới 17 người, bầu giữ lại 15 người.

Về cơ cấu cụ thể như sau, người dân tộc thiểu số 18/59 người (chiếm 30,51%, quy định không dưới 30%); Nữ có 14/59 người (chiếm 23,73%, quy định không dưới 15%); trẻ có 7/59 người (độ tuổi sinh từ tháng 11/1980 trở lại); độ tuổi từ 40-50 tuổi có 22/59 người (chiếm 37,29%, quy định từ 40-50%); trên 50 tuổi có 30/59 người (chiếm 50,84%). Độ tuổi trung bình 48,83 tuổi (thấp hơn nhiệm kỳ trước 49,6 tuổi).

Kết quả bầu cử tại Đại hội XVII sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

Nguyễn Nhuận

Nguồn:

Bài viết liên quan: